mai 2016

Nye metoder - bremsemedisin eller transplantasjon

Møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 14. mars 2016 Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 14. Dette saksgrunnlaget er unntatt offentlighet fordi det er å anse som et org...
hannastamceller

hannastamceller

55, Oslo

"My luck hasn`t run out yet." - Keith Richards. Jeg er fysioterapeut og arbeidsmiljørådgiver.Jobber ved Arbeidstilsynet Oslo som seniorinspektør. Jeg jobbet med omfattende lobbyarbeid i over 3 år for å få til en autolog stamcelle transplantasjon for min ms. Det lykkes meg og jeg er nå ikke syk lengre, men kun lettere funksjonshemmet etter tidligere MS.

Kategorier

Arkiv

hits