januar 2015

Rettssikkerhet - Dagens Medisin

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/anker-ms-sak-til-hoyesterett/

Strid om staten eller private skal vinne i retten

Dagens avis tar opp tema om dissens i retten. Høyesterett deler seg stadig oftere, og i mange saker går skillet mellom staten og individet. De kvinnelige dommerne tar oftere dissens enn mannlige."D...

MS-forbundet anbefaler å signere opprop

«? Vi anfører at tingrettens vurderinger er korrekte, og at saken har prinsipiell betydning. Høyesterett vil sannsynligvis bruke 4-8 uker til å vurdere om saken skal slippe inn, sier Gunnheim til D...

Anke til Høyesterett - Supreme Court appeal

Dommen fra Lagmannsretten er nå påanket til Høyesterett da det anføres at Lagmannsretten har tatt feil ved rettsanvendelsen. (Jeg kan ikke gjengi begrunnelsene da saken ligger hos domstolen.) Vi f...

Høyesterett -

I samråd med min advokat har jeg i dag besluttet at vi anker lagmannsrettens dom til Høyesterett. Det føles riktig, spesielt etter å ha lest tingrettsdommen og lagmannsrettens dom mange ganger i l...

Bør bidra til at dommen ikke blir rettskraftig.

MS-forbundet publiserte i oktober 2014 følgende på deres egne nettsider: "Nevrologene og hematologene på Haukeland universitetssykehus har fått klarsignal av sykehusledelsen til å ta stamcelletran...
hannastamceller

hannastamceller

55, Oslo

"My luck hasn`t run out yet." - Keith Richards. Jeg er fysioterapeut og arbeidsmiljørådgiver.Jobber ved Arbeidstilsynet Oslo som seniorinspektør. Jeg jobbet med omfattende lobbyarbeid i over 3 år for å få til en autolog stamcelle transplantasjon for min ms. Det lykkes meg og jeg er nå ikke syk lengre, men kun lettere funksjonshemmet etter tidligere MS.

Kategorier

Arkiv

hits